A fal vizesedése:
 
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
 
Megoldás
  Szakvélemény

Formája:

A szakvélemény több fejezetre tagolódik. Először a látható hibákat, másodlagos hibaforrásokat tárjuk fel, és rögzítjük szövegesen. A falakból kivett mintákat táblázatba foglaljuk a mintavétel helyének meghatározásával, magassági és mélységi méreteivel, és anyag megjelöléssel. Ebbe a táblázatba vezetjük át a laboratóriumban készített vizsgálatok eredményeit nedvesség-, és sótartalomra, anionok vizsgálatára. Ezt követően az egymáshoz közeli falakból, egymás felett és mélységből kivett mintákat mintahellyé egységesítjük. Ezen mintahelyek nedvesség-, és sótartalmát, minősítjük az ÉMISZ 04-320 szerint és az osztrák ÖNORM B 3355-1. szerint. Ez után sorra vesszük az épületet érő károkat. Majd vizsgáljuk az épületen lehetséges védekezési módszerek alkalmazhatóságát. Ez után a lehetséges konkrét megoldást, vagy alternatívákat mutatjuk be. Végül sorra vesszük a még indokoltnak tekinthető további beavatkozásokat.

 

 
   
www.falszarito.hu